Voorwaarden

  • Uw kind moet de leeftijd van 4 bereikt hebben om te mogen deelnemen aan de speelpleinwerking. De maximumleeftijd is 14 jaar.
  • Inschrijven kan in principe tot en met de speeldag zelf. Wij behouden ons echter het recht om de mogelijkheid tot inschrijven voor bepaalde dagen eerder stop te zetten, wanneer onze maximumcapaciteit bereikt is.
  • Door uw kind in te schrijven, geeft u ons de toestemming om beeldmateriaal van uw kind te gebruiken voor promotiedoeleinden voor de speelpleinwerking en te publiceren op onze website en facebookpagina. Indien u dit niet wenst, gelieve dan persoonlijk contact op te nemen met het secretariaat via info@weyneshof.be.
  • Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze databank. Een beperkt aantal keer per jaar sturen we u een e-mail met nieuws over de speelpleinwerking.
  • Uw persoonlijke gegevens bijven in het bezit van Speelplein Weyneshof vzw en worden niet doorgegeven aan derden.