Sinds 2007 organiseert Speelplein Weyneshof vzw in samenwerking met de dienst Onderwijsondersteuning van Stad Mechelen het SNeL-project. SNeL staat voor Spelend Nederlands Leren, en de naam vat de bedoeling van het project mooi samen: we willen kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar die een taalachterstand hebben, een zomervakantie bezorgen waarbij ze én spelen én hun Nederlands onderhouden.

Het project loopt driemaal twee weken, en in elk van deze periodes nemen zo’n 12 kinderen deel aan het project. Zij maken deel uit van de gewone speelpleinwerking, maar hebben toch een eigen programma: in de voormiddag spelen ze in hun eigen groep. De nadruk mag hier dan wel op spelen liggen, de begeleiders zorgen er via een uitgewerkt programma voor dat “taal” telkens een belangrijk element in het spel vormt.

Uiteraard verloopt ook alle communicatie in het Nederlands. In de namiddag doen de kinderen mee met de gewone speelpleinactiviteiten: zo horen ze voortdurend Nederlands rondom zich én komen ze in contact met de andere kinderen die aan de speelpleinwerking deelnemen.

Opgelet! inschrijven voor het SNeL-Project kan niet via deze website, dit gebeurt via de stad Mechelen. Meer info op Mechelen.be.