De speelpleinzomer van 2018 zit er weer op! – 26/08/2018

Zes weken lang kwamen meer dan 1000 verschillende kinderen op ons speelplein ravotten, kampen bouwen, met allerlei activiteiten meespelen, enz. Uit naam van onze hele vrijwilligersploeg willen we u bedanken voor het vertrouwen. Wil u ons ook doorheen het jaar een beetje volgen? Like dan zeker onze facebookpagina.

In de loop van september krijgen alle ouders een bewijs van deelname via mail doorgestuurd, indien deze met alles administratief in orde zijn. Dit officieel bewijs wordt door alle grote Vlaamse mutualiteiten aanvaard. In maart 2019 worden alle fiscaal attesten per e-mail vezonden.


Speelpleinwerking

Elke eerste 6 weken van de zomervakantie zetten wij onze deuren open voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Vrijwilligers

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb jij ook zin om mee te spelen of te koken?

Verhuur lokalen

Wanneer er geen speelpleinwerking is, verhuren wij onze lokalen aan verenigingen en particulieren.

Wij zijn al in volle voorbereiding voor de volgende zomer…

Heb je zin gekregen om mee te spelen? Inschrijven kan vanaf 1 april 2019!

Inschrijven!

De speelpleinzomer van 2018 zit er weer op! (26/08/2018)

Zes weken lang kwamen meer dan 1000 verschillende kinderen op ons speelplein ravotten, kampen bouwen, met allerlei activiteiten meespelen, enz. Uit naam van onze hele vrijwilligersploeg willen we u bedanken voor het vertrouwen. Wil u ons ook doorheen het jaar een beetje volgen? Like dan zeker onze facebookpagina.

In de loop van september krijgen alle ouders een bewijs van deelname via mail doorgestuurd, indien deze met alles administratief in orde zijn. Dit officieel bewijs wordt door alle grote Vlaamse mutualiteiten aanvaard. In maart 2019 worden alle fiscaal attesten per e-mail vezonden.

Aftellen naar de zomer van 2019!

De speelpleinwerking van 2019 loopt van 1 juli t.e.m. 9 augustus.