Info over onze VZW

De Algemene Vergadering bestaat uit 37 leden. Dit zijn medewerkers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de vereniging, vanuit de monitorengroep, de keuken, het domeinbeheer of omwille van hun belangstelling voor en inbreng in de werking.

De Raad van Bestuur bestaat uit 12 leden. Zij beheert de vereniging, stippelt het beleid uit. De voorzitter is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. De secretaris zorgt ervoor dat de administratieve kant van de werking in orde is en de bestuursorganen degelijk kunnen vergaderen. De penningmeester beheert de centen van de vereniging.

Samenstelling Raad van Bestuur

De Pleinraad (concrete voorbereiding en evaluatie van een speelpleinjaar) en Domeinraad (concrete vergadering rond het beheer van het domein Weyneshof) zijn interne vergaderingen. Zij vervullen een voorbereidende, adviserende en uitvoerende rol naar de Raad van Bestuur toe. Ze bestaan uit medewerkers die zich het ganse jaar door willen inzetten voor de speelpleinwerking en het beheer van het domein.

 

 

De geschiedenis van Speelplein Weyneshof

Onze speelpleinwerking gaat al ruim 75 jaar mee. Wij hebben dan ook al een mooie geschiedenis.