10 "spelregels" voor deze speelpleinzomer
Van de overheid kregen we groen licht om deze zomer onze speelpleinwerking te organiseren, maar uiteraard zijn er een aantal zaken waaraan wij ons zullen moeten houden. Om hieraan te voldoen hebben we 10 ‘spelregels’ voor de speelpleinwerking van deze zomer opgesteld. Alle deze zaken zijn geldig zolang de maatregelen vanwege de overheid niet veranderen, en zijn dus onder een zeker voorbehoud. Zowel bij versoepelingen of verstrengingen bekijken we wat mogelijk is, en brengen we iedereen die ingeschreven is, zo snel mogelijk op de hoogte.

1

Er zijn 6 weken speelpleinwerking, d.w.z. alle weekdagen van 5 juli t.e.m. 13 augustus (ook 21 juli). De speelpleinwerking gaat door op het domein Weyneshof te Rijmenam.

2

Kinderen kunnen deelnemen vanaf geboortejaar 2008 tot en met geboortejaar 2017 (maar moeten wel bij deelname de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben!). Voor het geboortejaar 2007 hebben we dit jaar geen aanbod. Vanaf geboortejaar 2006 kan je bij ons als vrijwilliger aan de slag!

3

Van 13 tot en met 31 mei kunnen alleen kinderen van wie de domicilie in een subsidiërende gemeente is (Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver) ingeschreven worden. Vanaf 1 juni valt deze restrictie weg en mag ieder kind ingeschreven worden, ongeacht de gemeente waar hij / zij woont.

4

Kinderen kunnen alleen per volledige week ingeschreven worden. Een week voor één kind kost € 50. Er is een éénmalige administratieve kost van € 5 per kind: er staat geen limiet op het aantal weken dat een kind wordt ingeschreven.

5

Het volledige bedrag voor de deelname dient binnen de 7 dagen na inschrijving betaald te worden. Indien wij de betaling niet of laattijdig ontvangen, behouden wij ons het recht om de inschrijving te annuleren. Annuleren kan tot 7 dagen voor deelname. Nadien kan annuleren slechts na het aantonen van overmacht (ziekte d.m.v. doktersbewijs, familiale omstandigheden of een opgelegde quarantaine na hoogrisicocontact).

6

We spelen deze zomer in drie bubbels van 70 kinderen. We voorzien per bubbel voldoende animatoren. We organiseren busvervoer voor twee van die bubbels: deze kinderen komen altijd met de bus. De kinderen van de derde bubbel komen met eigen vervoer. De bus- en opvanguren zijn terug te vinden op onze website. Opgelet: er is dit jaar geen samenwerking met de Buitenschoolse Kinderopvang van Mechelen. Wel voorzien we zelf vooropvang in Mechelen van 7u45 t.e.m. 8u15 in het Sint-Romboutscollege.

7

Er wordt geen volledige warme maaltijd aangeboden: kinderen nemen zelf hun boterhammen en hervulbare drinkbus mee, wij bieden verse soep, een dessert en een vieruurtje aan.

8

We volgen bij het organiseren van onze speelpleinwerking nauwgezet de maatregelen vanwege de overheid, we passen de aanbevelingen van de Ambrassade en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zoveel mogelijk toe en we schikken ons naar de adviezen van de lokale besturen.

9

Van zodra u uw kind inschrijft, verwachten wij van u dat ook u de maatregelen vanwege de overheid volgt. Belangrijk daarbij is dat u uw kind niet laat deelnemen wanneer het ziek is, of in quarantaine zit (zowel omwille van een hoogrisicocontact als omwille van andere redenen, bv. terugkeer uit een rode zone).

10

Sinds 1 juni hebben we de bubbels vergroot van 50 naar 70 (het max. toegelaten aantal is 100). Indien men terug verstrengingen doorvoert en de bubbels verkleint naar 50, kunnen we niet anders dan de laatst ingeschreven kinderen annuleren (en uiteraard het volledig betaalde bedrag vergoeden).

Inschrijven
  • Als u uw kind reeds vorig jaar hebt ingeschreven, moet u dit jaar een nieuwe inschrijvingsfiche aanmaken.
  • Als u uw kind reeds dit jaar hebt ingeschreven, maar u de inschrijving wil aanpassen, hoeft u geen nieuwe inschrijvingsfiche aan te maken (u kan uw inschrijving aanpassen via de link in uw bevestigingsmail). Indien u voor een extra periode wil inschrijven, dient u contact op te nemen met het speelplein via info@weyneshof.be.
  • Voor elk kind uit uw gezin dat u wil inschrijven, dient u een afzonderlijke inschrijvingsfiche aan te maken.
  • Lees zeker eerst onze privacyverklaring

Kies een vervoerswijze om te starten met uw inschrijving:

Mijn kind komt met eigen vervoer

Het is niet mogelijk om te wisselen tussen vervoerswijzen! Indien u er voor kiest om uw kind te brengen naar het speelplein, kan u er niet voor kiezen om uw kind met de bus naar huis te laten gaan.

Inschrijven

OF

Mijn kind komt met de speelpleinbus

Het is niet mogelijk om te wisselen tussen vervoerswijzen! Indien u er voor kiest dat uw kind met de bus naar het speelplein komt, kan u uw kind ook nooit brengen naar het speelplein of ophalen.

Inschrijven