10 "spelregels" voor deze speelpleinzomer

Van de overheid kregen we groen licht om deze zomer onze speelpleinwerking te organiseren, maar uiteraard zijn er een aantal zaken waaraan wij ons zullen moeten houden. Om hieraan te voldoen hebben we 10 ‘spelregels’ voor de speelpleinwerking van deze zomer opgesteld:

1

Er zijn 6 weken speelpleinwerking, d.w.z. alle weekdagen van 5 juli t.e.m. 13 augustus (ook 21 juli). De speelpleinwerking gaat door op het domein Weyneshof te Rijmenam.

2

Kinderen kunnen deelnemen vanaf geboortejaar 2009 tot en met geboortejaar 2017 (maar moeten wel bij deelname de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben!). We proberen nog een aanbod voor de geboortejaren 2007 – 2008 uit te werken: indien dit lukt, zal dit doorgaan in Mechelen en niet op het domein Weyneshof.

3

Van 13 tot en met 31 mei kunnen alleen kinderen van wie de domicilie in een subsidiërende gemeente is (Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver) ingeschreven worden. Vanaf 1 juni valt deze restrictie weg en mag ieder kind ingeschreven worden, ongeacht de gemeente waar hij / zij woont.

4

Kinderen kunnen alleen per volledige week ingeschreven worden. Een week voor één kind kost € 50. Er is een éénmalige administratieve kost van € 5 per kind: er staat geen limiet op het aantal weken dat een kind wordt ingeschreven.

5

Het volledige bedrag voor de deelname dient binnen de 7 dagen na inschrijving betaald te worden. Indien wij de betaling niet of laattijdig ontvangen, behouden wij ons het recht om de inschrijving te annuleren. Annuleren kan tot 7 dagen voor deelname. Nadien kan annuleren slechts na het aantonen van overmacht (ziekte d.m.v. doktersbewijs, familiale omstandigheden of een opgelegde quarantaine na hoogrisicocontact).

6

We spelen deze zomer in drie bubbels van 50 kinderen. We voorzien per bubbel 6 à 7 animatoren. We organiseren busvervoer voor twee van die bubbels: deze kinderen komen altijd met de bus. De kinderen van de derde bubbel komen met eigen vervoer. De bus- en opvanguren zijn niet veranderd en zijn terug te vinden op onze website. Opgelet: er is dit jaar geen samenwerking met de Buitenschoolse Kinderopvang van Mechelen.

7

Er wordt geen volledige warme maaltijd aangeboden: kinderen nemen zelf hun boterhammen en hervulbare drinkbus mee, wij bieden verse soep, een dessert en een vieruurtje aan.

8

We volgen bij het organiseren van onze speelpleinwerking nauwgezet de maatregelen vanwege de overheid, we passen de aanbevelingen van de Ambrassade en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zoveel mogelijk toe en we schikken ons naar de adviezen van de lokale besturen.

9

Van zodra u uw kind inschrijft, verwachten wij van u dat ook u de maatregelen vanwege de overheid volgt. Belangrijk daarbij is dat u uw kind niet laat deelnemen wanneer het ziek is, of in quarantaine zit (zowel omwille van een hoogrisicocontact als omwille van andere redenen, bv. terugkeer uit een rode zone).

10

Alle bovenstaande zaken zijn geldig zolang de maatregelen vanwege de overheid niet veranderen, en zijn dus onder een zeker voorbehoud. Zowel bij versoepelingen of verstrengingen bekijken we wat mogelijk is, en brengen we iedereen die ingeschreven is, zo snel mogelijk op de hoogte.

De inschrijvingen starten op donderdag 13 mei om 00:01 op deze pagina!