1. Als er een reservatie plaatsvindt voor één of meerdere van onze locaties, wordt deze reservatie bevestigd per e-mail. De waarborg van € 150,- moet binnen de 14 dagen na de reservatie betaald worden op het rekeningnummer BE36 7330 4572 1281 van Speelplein Weyneshof vzw met vermelding van het reservatienummer. Indien dit niet gebeurd is, behoudt de vzw zich het recht de locatie verder te verhuren. De betaling van de huur zelf moet gestort worden ten laatste drie maanden voor het plaatsvinden van de activiteit.

2. Eén maand voor de activiteit kan er niet meer geannuleerd worden en blijft de huur ingehouden.

3. Gelieve ten laatste één week voor de activiteit contact op te nemen met de domeinverantwoordelijke i.v.m. het afhalen van de sleutel en de bespreking van enkele praktische zaken. De domeinverantwoordelijke is te bereiken op het nummer 0483/42 87 89. Enkel de verantwoordelijke van de activiteit komt de sleutel ophalen.

4. De onkostennota wordt binnen de 14 dagen, volgende op de activiteit, verstuurd. De waarborg wordt verrekend in de afrekening. Eventuele terugstorting van de waarborg zal gebeuren binnen de maand na de activiteit.

5. Vooraf vastgestelde schade moet onmiddellijk bij aankomst gemeld worden aan de domeinverantwoordelijke. Gebroken en ontbrekend materiaal moet betaald worden. Hiervoor zal de vervangwaarde aangerekend worden.

6. Het organiseren van fuiven, trouwfeesten, … is niet toegestaan! Geluidsoverlast wordt niet getolereerd en eventuele luidsprekers mogen niet buiten geplaatst worden. De vzw behoudt zich het recht bij geluidsoverlast het evenement te beëindigen.

7. Speelplein Weyneshof vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of in geval van diefstal.

8. Vuurwerk en open vuur zijn niet toegestaan.

9. Het betreden van het hindernissenparcours is verboden.