FAQ: Veelgestelde vragen

De informatie die op deze pagina te vinden is, is enkel van toepassing op de speelpleinwerking. Voor vragen over de verhuur van onze locaties kan u ons e-mailen op verhuur@weyneshof.be.

 

Speelpleinwerking: Algemeen

De speelpleinwerking van 2018 loopt van 2 juli tot en met 10 augustus, van maandag tot en met vrijdag.

Neen, onze speelpleinwerking loopt enkel tijdens de zomervakantie.

Wilt u uw kind inschrijven voor extra dagen, reeds ingeschreven dagen wijzigen, een extra telefoonnummer doorgeven,… ? Vanaf nu hoeft u ons niet meer te telefoneren of te e-mailen.

Wanneer u een inschrijving heeft aanmaakt, krijgt u in uw mailbox een bevestiging. In deze bevestiging is een URL en een QR-code te vinden die u leidt naar een webpagina waar u uw inschrijving kan beheren. (zie afbeelding)

Heeft u na uw inschrijving dit jaar geen bevestigingsmail ontvangen? Gelieve ons dan te contacteren op info@weyneshof.be

Wanneer u op de url hebt geklikt of de QR code hebt gescand, komt u terecht op een pagina met het overzicht van de gegevens van uw inschrijving. Daar klikt u op de knop “Gegevens wijzigen”. U krijgt een venster te zien waarin alle gegevens staan die u kan aanpassen. Wanneer u alle gewenste gegevens hebt aangepast, scrolt u naar het einde van de pagina en kan u de nieuwe gegevens opslaan door op “Wijzigingen opslaan” te klikken. U zal de wijzigingen meteen zien in uw overzicht. Dat wil zeggen dat wij deze ook goed ontvangen hebben.

Normaal is dit geen probleem. De eerste twee weken van de zomer zijn wel altijd goed gevuld, en dan kan het zijn dat we geen inschrijvingen meer kunnen bijnemen. Voor deze weken is op voorhand inschrijven dus aangewezen.

Indien u geen gebruik maakt van onze busdienst kunnen de kinderen ‘s morgens gebracht worden van 8u00 tot 8u45. ‘s Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden van 16u15 tot 17u30. Een aantal animatoren staan in voor de voor- en naopvang.

Het is niet mogelijk uw kind voor 8u00 naar het speelplein te brengen. Indien u geen andere mogelijkheid heeft, kan u gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees in Mechelen. Hier kan u terecht vanaf 7u00 en worden uw kinderen met de speelpleinbus naar het speelplein gebracht. Opgelet hiervoor moet u afzonderlijk inschrijven via Stekelbees zelf.

Om organisatorische redenen vragen we om uw kind altijd binnen de voorziene uren naar het speelplein te brengen. Indien u uw kind uitzonderlijk niet op tijd naar het speelplein kan brengen vragen wij wanneer u arriveert op het speelplein eerst even langs het secretariaat op het kasteel te passeren.

Om organisatorische redenen vragen we om uw kind altijd binnen de voorziene uren op te halen. Indien u uw kind uitzonderlijk vroeger komt halen, vragen wij om op voorhand met het secretariaat contact op te nemen.

Nee, we moeten ergens een leeftijdsgrens trekken. Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is, kan hij/zij aan de speelpleinwerking deelnemen.

Onze speelpleinwerking is voor kinderen tot het geboortejaar 2004. Op deze regel word geen uitzonderingen gemaakt.

Het jaar dat uw kind 15 wordt, is er de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan op het speelplein.

In principe niets. De kinderen krijgen ’s middags een warme maaltijd van drie gangen en om 15u30 een vieruurtje. Bovendien kunnen ze de hele dag door water krijgen. In geval van slecht weer kan een k-way handig zijn. Wanneer er een activiteit doorgaat waarvoor extra kledij handig is (bv. waterspelletjes), brengen we u hiervan op de hoogte via een briefje, facebook, enz.

Speelpleinwerking: Betalen

U kan contant betalen door het geld (liefst gepast) aan de busverantwoordelijke te bezorgen in een gesloten omslag met vermelding van naam en periode. U kan ook op het secretariaat zelf contant betalen.

Op ons secretariaat bieden we tijdens de speelpleinperiode de mogelijkheid om met uw bankkaart te betalen, en dit vanaf een minimumbedrag van € 50.

Onze website heeft voorlopig nog geen online betaalmodule. Het is wel mogelijk uw inschrijving te betalen via overschrijving.

Dit kan. U bezorgt één of meerdere talententickets in een gesloten enveloppe aan de busverantwoordelijke of ter plaatse op het secretariaat. Op talententickets mag niet teruggegeven worden. Dit wil zeggen dat u met het talententicket ter waarde van € 10 voor één dag kan betalen, en met dat van € 20 voor twee dagen.

Dit kan. U bezorgt de vrijetijdscheques in een gesloten enveloppe aan de busverantwoordelijke of ter plaatse op het secretariaat. Op vrijetijdscheques mag niet teruggegeven worden. Voor één speelpleindag heeft u twee vrijetijdscheques ter waarde van € 5 nodig.

Om onze kosten te kunnen dekken, vragen we om op voorhand te betalen of ten laatste de dag zelf.

Wanneer we u achteraf een aangetekende herinnering dienen op te sturen, rekenen we hiervoor een extra administratieve kost van € 10 aan.

De deelnameprijs is steeds € 10 per dag per kind + een eenmalige administratieve kost van € 5.

voor bepaalde organisaties of wanneer u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, is er een sociaal tarief voorzien: gelieve hiervoor contact op te nemen met ons via info@weyneshof.be

In de periode maart-april van het jaar na de zomer in kwestie, ontvangt u een fiscaal attest via het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven. Indien u na deze periode niets ontvangen hebt,  is er wellicht iets misgelopen en kan u ons altijd contacteren via info@weyneshof.be. We bezorgen u dan alsnog een fiscaal attest. Uiteraard komt u alleen in aanmerking voor een attest, wanneer voor de volledige deelname aan het speelplein betaald is.

De meeste mutualiteiten geven een terugbetaling voor deelname aan jeugdactiviteiten, waaronder ook speelpleinwerking. Het bedrag verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. In de periode september-oktober na de zomer krijgt u een bewijs van deelname. Dit bewijs is erkend door de mutualiteiten en kan u gebruiken om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen. Uiteraard komt u alleen in aanmerking voor een attest, wanneer voor de volledige deelname aan het speelplein betaald is.