De informatie die op deze pagina te vinden is, is enkel van toepassing op de speelpleinwerking. Voor vragen over de verhuur van onze locaties kan u ons e-mailen op verhuur@weyneshof.be.

Algemeen

De speelpleinwerking van 2023 loopt van 3 juli tot en met 11 augustus, van maandag tot en met vrijdag. Op 21 juli is er géén speelpleinweking.

Neen, onze speelpleinwerking loopt enkel tijdens de zomervakantie.

Het is niet mogelijk uw kind voor 8u00 naar het speelplein te brengen, of na 17u30 te komen halen.

Wij werken samen met BKO Ferm Mechelen voor opvang buiten deze uren (van 7u00 tot 18u30). Deze BKO bevindt zich in de Sint-Pietersschool (Grote Nieuwendijk). Kinderen die hieraan deelnemen, nemen ’s morgens vanuit de BKO de samsonbus en worden ’s avonds terug naar de BKO gebracht. Hiervoor is apart inschrijven verplicht.

Meer info over de buitenschoolse kinderopvang van Ferm Mechelen.

Laten we beginnen met wat je op het speelplein zeker en vast niet moet meebrengen: kostbare spullen, zoals geld (kinderen hoeven nooit iets zelf te betalen), Smartphoneseigen speelgoed (we hebben materiaal genoeg), draagbare gameconsoles en dergelijke (wij zijn niet verantwoordelijk als dit materiaal kapot of verloren gaat), …

Kinderen nemen wel een rugzakje mee met daarin een brooddoos met een evenwichtig middagmaal en een hervulbare drinkbus. We vragen met aandrang om alles te labelen, zodat er geen verwarring tussen spullen kan ontstaan. Zelf bieden we ‘s middags verse soep aan en een dessertje, en een vieruurtje (chocomelk en koek). We voorzien voldoende plaatsen waar kinderen hun drinkbus kunnen vullen.

Indien kinderen toch iets waardevols moeten meenemen (bv. sleutels of een smartphone, omdat ze zelf thuis moeten geraken), kan dit altijd ‘s morgens aan het secretariaat afgegeven worden. Zo kunnen kinderen dit alvast niet kwijt spelen tijdens de dag.

Soms vraagt de leiding om extra kledij via een briefje omwille van een speciale activiteit. Op andere dagen is extra kledij niet nodig (tenzij echt slecht weer voorspeld wordt), wij hebben zelf op het speelplein ook reservekledij. Indien u extra kledij meegeeft, vragen wij om dit altijd te labelen met voor- én achternaam van het kind (elk afzonderlijk kledingstuk en ook het eventuele rugzakje). Zo voorkomen we een massa aan verloren voorwerpen.

Als vzw hebben we bij Fidea via verzekeringsmakelaar Dewals uit Mechelen een polis voor lichamelijke ongevallen, indien uw kind een letsel heeft opgelopen tijdens deelname aan de speelpleinwerking. Het is belangrijk dat er bij ieder ongeval een ‘schadeaangifte’ wordt ingevuld. Dit omvat twee luiken: één dient door u als ouder ingevuld te worden (p. 1 en 2) en één door de arts die de eerste vaststelling doet (p. 3 en 4). Indien het letsel pas na afloop van de speelpleindag door u wordt vastgesteld, kan u ook zelf door een arts een ‘medisch getuigschrift’ laten opstellen. U dient dan aan de arts te zeggen dat het gaat om een letsel dat onder een verzekering valt. U dient ons uiteraard ook op de hoogte te brengen: we bezorgen u dan alsnog de schadeaangifte waaraan u het medisch getuigschrift kan toevoegen. U bezorgt vervolgens de volledige schadeaangifte aan onze verzekeringsmakelaar per post (Dewals Verzekeringen, Leopoldstraat 4, 2800 Mechelen) of per mail (schade@dewals.be). De medische kosten bezorgt u eerst aan uw ziekenfonds voor tussenkomst en u vraagt hierbij een document voor de verzekering (verschilstaat), dat u aan de verzekeringsmakelaar bezorgt. Voor andere kosten (bv. kinesitherapie, medicatie, enz.) vraagt u steeds een betalingsbewijs voor de verzekering. Samen met (kopies van) de voorschriften van de arts bezorgt u ook deze aan de verzekering. Op die manier kan Fidea een dossier samenstellen om de gemaakte kosten terug te betalen. Opgelet: er is een franchise (na tussenkomst van het ziekenfonds) van toepassing van 49,58 euro. Dit deel dient u steeds zelf te betalen.

Tenslotte: we hebben geen verzekering voor materiële schade. Sowieso raden we aan dat kinderen zo weinig mogelijk (dure) spullen naar het speelplein meebrengen. Indien het om noodzakelijke zaken gaat, kunnen deze op het secretariaat in bewaring gegeven worden. Voor andere zaken, bv. een bril, is het aangewezen om zelf als ouder een verzekering te nemen. Immers, slechts indien een opzettelijke vernieling kan aangetoond worden, kan een andere partij tot schadeloosstelling gedwongen worden. Dit is in de praktijk echter verre van evident.

Voorwaarden deelname

Nee, we moeten ergens een leeftijdsgrens trekken. Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is, kan hij/zij aan de speelpleinwerking deelnemen.

Onze speelpleinwerking is deze zomer voor kinderen tot het geboortejaar 2009. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt.

Het jaar dat uw kind 15 wordt, is er de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan op het speelplein.

Als speelpleinwerking worden wij gesubsidieerd door de gemeentes Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. Toch zijn alle kinderen welkom, ongeacht in welke gemeente ze wonen

Inschrijven

Jazeker, u kan de meeste gegevens (inclusief dagen van inschrijving) aanpassen via de link die u kan vinden in uw inschrijvingsbevestiging.

Heeft u na uw inschrijving dit jaar geen bevestigingsmail ontvangen? Gelieve ons dan te contacteren op info@weyneshof.be

Ja, op voorwaarde dat we voor die dag niet volzet zijn.

Dat kan. Via de link in uw inschrijvingsbevestiging heeft u de mogelijkheid tot de dag zelf uw kind uit te schrijven. Indien u hiermee te laat bent, kan u uw inschrijvingsgeld niet terugvorderen. De éénmalige administratieve kost van € 5 per kind kan u niet terugvorderen indien u uw kind volledig uitschrijft.

We hebben ervoor gekozen om deze zomer niet met wachtlijsten te werken. Als een dag toch volzet is, kan het de dagen van tevoren gebeuren dat deze terug vrij komen indien er kinderen worden uitgeschreven. Het is dus handig om de inschrijvingen goed in het oog te houden.

Betalen

U kan betalen via overschrijving of online met Bancontact. In uw bevestigingsmail vindt u een link naar onze website waar u uw betaalmethode kan kiezen. 

In uw bevestigingsmail vindt u een link naar onze website waar u uw betaalmethode kan kiezen. Als u kiest voor een overschrijving, krijgt u een e-mail met het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling die u dient op te geven bij uw betaling.

Het volledige bedrag voor de deelname dient binnen de 10 dagen na inschrijving betaald te worden. Indien wij de betaling niet op tijd ontvangen, behouden wij ons het recht om de inschrijving te annuleren.


Gelieve er rekening mee te houden dat afhankelijk van uw bank de verwerkingstijd van overschrijvingen tot 2 werkdagen in beslag kan nemen.

Neen. Om u te verzekeren dat uw kind terecht kan op het speelplein, vragen wij het openstaande bedrag te betalen binnen de 10 dagen na inschrijving. 

Indien wij de betaling niet op tijd ontvangen, behouden wij ons het recht om de inschrijving te annuleren.

Ja, in dat geval kan u binnen de 7 dagen nadat u uw kind hebt ingeschreven contact opnemen met info@weyneshof.beOp vrijetijdscheques mag niet teruggegeven worden.

De deelnameprijs is steeds € 11 per dag per kind + een eenmalige administratieve kost van € 5.

Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, kan uw kind deelnemen aan de speelpleinwerking met een UiTPAS met kansentarief. Het tarief is dan €2,20 per dag en de administratieve kost vervalt. Indien u niet in Mechelen woont, neem dan contact op met info@weyneshof.be.

In de periode maart-april van het jaar na de zomer in kwestie, ontvangt u een fiscaal attest via het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven. Indien u na deze periode niets ontvangen hebt,  is er wellicht iets misgelopen en kan u ons altijd contacteren via info@weyneshof.be. We bezorgen u dan alsnog een fiscaal attest. Uiteraard komt u alleen in aanmerking voor een attest, wanneer voor de volledige deelname aan het speelplein betaald is.

De meeste mutualiteiten geven een terugbetaling voor deelname aan jeugdactiviteiten, waaronder ook speelpleinwerking. Het bedrag verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. In de periode september-oktober na de zomer krijgt u een bewijs van deelname. Dit bewijs is erkend door de mutualiteiten en kan u gebruiken om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen. Uiteraard komt u alleen in aanmerking voor een attest, wanneer voor de volledige deelname aan het speelplein betaald is.

Van zodra de speelpleinwerking is afgelopen (mid-augustus), beginnen we met het terugbetalen van geannuleerde werkingsdagen. Dit omdat u de mogelijkheid hebt om tijdens de zomer nog extra in te schrijven voor bepaalde dagen, deze worden dan afgetrokken van het te veel betaalde bedrag.

Ten laatste eind september zullen alle geannuleerde dagen terugbetaald zijn.

 

Opgelet! U heeft de tijd tot de dag van de inschrijving zelf om de inschrijving te annuleren (via de bevestigingsmail van uw inschrijving). Achteraf annuleren is niet mogelijk en kan dus ook niet terugbetaald worden. De reeds betaalde administratiekosten kunnen ook niet terugbetaald worden.