De informatie die op deze pagina te vinden is, is enkel van toepassing op de speelpleinwerking. Voor vragen over de verhuur van onze locaties kan u ons e-mailen op verhuur@weyneshof.be.

Algemeen

De speelpleinwerking van 2021 loopt van 5 juli tot en met 13 augustus, van maandag tot en met vrijdag. Ook op 21 juli gaat de werking door.

We gaan ervan uit dat er deze zomer nog altijd niet veel evenementen plaatsvinden, en organiseren dus tijdens die week gewoon een hele week werking, ook op de nationale feestdag. U kan er altijd voor kiezen om uw kind die dag niet te laten komen, maar aangezien we een weekprijs hanteren, geldt dit als een betaalde dag. We denken ook dat dit voor sommige ouders een meerwaarde kan zijn, als ze toch moeten werken die dag, omdat heel wat opvanginitiatieven juist die week (gedeeltelijk) sluiten.

Neen, onze speelpleinwerking loopt enkel tijdens de zomervakantie.

Het is niet mogelijk uw kind voor 8u00 naar het speelplein te brengen, of na 17u30 te komen halen. Let op: we werken deze zomer niet samen met BKO Ferm Mechelen, om contact tussen verschillende bubbels te vermijden. Wel voorzien we zelf vooropvang in Mechelen van 7u45 t.e.m. 8u15 in het Sint-Romboutscollege.

De regels rond contact-tracing zijn streng, en moeten voor ons haalbaar zijn. Hoewel een dagwerking niet verboden is, is het bijna onmogelijk om op die manier aan sluitende contact-tracing te kunnen doen, zeker niet voor een speelplein van ons grootte, dat toch nog steeds drie contactbubbels wil organiseren. Waarom uw kind niet een hele week laten komen, ook al zoekt u maar voor een paar dagen opvang? We gaan ons uiterste best doen om uw kind een fijne week te bezorgen!

Speelplein Weyneshof is een vzw en heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug: we hebben een eigen domein (wat ook één van onze grootste troeven is), en verhuren dit om zo de kosten van onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen en verzekeringen te betalen. Er is het voorbije jaar amper verhuur geweest… In vergelijking met de tarieven van sportkampen en speelpleinen in de omgeving waren we met ons aanbod al jaren de goedkoopste, dit jaar zijn de tarieven vergelijkbaar. We hopen er op deze manier ook voor te zorgen dat de vzw deze woelige periode goed doorkomt, zodat we de komende jaren geen prijsstijgingen moeten doorvoeren.

Laten we beginnen met wat je op het speelplein zeker en vast niet moet meebrengen: kostbare spullen, zoals geld (kinderen hoeven nooit iets zelf te betalen), Smartphoneseigen speelgoed (we hebben materiaal genoeg), draagbare gameconsoles en dergelijke (wij zijn niet verantwoordelijk als dit materiaal kapot of verloren gaat), …

Kinderen nemen wel een rugzakje mee met daarin een brooddoos met een evenwichtig middagmaal en een hervulbare drinkbus. We vragen met aandrang om alles te labelen, zodat er geen verwarring tussen spullen kan ontstaan. Zelf bieden we ‘s middags verse soep aan en een dessertje, en een vieruurtje (chocomelk en koek). We voorzien voldoende plaatsen waar kinderen hun drinkbus kunnen vullen.

Indien kinderen toch iets waardevols moeten meenemen (bv. sleutels of een smartphone, omdat ze zelf thuis moeten geraken), kan dit altijd ‘s morgens aan het secretariaat afgegeven worden. Zo kunnen kinderen dit alvast niet kwijt spelen tijdens de dag.

Soms vraagt de leiding om extra kledij via een briefje omwille van een speciale activiteit. Op andere dagen is extra kledij niet nodig (tenzij echt slecht weer voorspeld wordt), wij hebben zelf op het speelplein ook reservekledij. Indien u extra kledij meegeeft, vragen wij om dit altijd te labelen met voor- én achternaam van het kind (elk afzonderlijk kledingstuk en ook het eventuele rugzakje). Zo voorkomen we een massa aan verloren voorwerpen.

Als vzw hebben we bij Fidea via verzekeringsmakelaar Dewals uit Mechelen een polis voor lichamelijke ongevallen, indien uw kind een letsel heeft opgelopen tijdens deelname aan de speelpleinwerking. Het is belangrijk dat er bij ieder ongeval een ‘schadeaangifte’ wordt ingevuld. Dit omvat twee luiken: één dient door u als ouder ingevuld te worden (p. 1 en 2) en één door de arts die de eerste vaststelling doet (p. 3 en 4). Indien het letsel pas na afloop van de speelpleindag door u wordt vastgesteld, kan u ook zelf door een arts een ‘medisch getuigschrift’ laten opstellen. U dient dan aan de arts te zeggen dat het gaat om een letsel dat onder een verzekering valt. U dient ons uiteraard ook op de hoogte te brengen: we bezorgen u dan alsnog de schadeaangifte waaraan u het medisch getuigschrift kan toevoegen. U bezorgt vervolgens de volledige schadeaangifte aan onze verzekeringsmakelaar per post (Dewals Verzekeringen, Leopoldstraat 4, 2800 Mechelen) of per mail (schade@dewals.be). De medische kosten bezorgt u eerst aan uw ziekenfonds voor tussenkomst en u vraagt hierbij een document voor de verzekering (verschilstaat), dat u aan de verzekeringsmakelaar bezorgt. Voor andere kosten (bv. kinesitherapie, medicatie, enz.) vraagt u steeds een betalingsbewijs voor de verzekering. Samen met (kopies van) de voorschriften van de arts bezorgt u ook deze aan de verzekering. Op die manier kan Fidea een dossier samenstellen om de gemaakte kosten terug te betalen. Opgelet: er is een franchise (na tussenkomst van het ziekenfonds) van toepassing van 49,58 euro. Dit deel dient u steeds zelf te betalen.

Tenslotte: we hebben geen verzekering voor materiële schade. Sowieso raden we aan dat kinderen zo weinig mogelijk (dure) spullen naar het speelplein meebrengen. Indien het om noodzakelijke zaken gaat, kunnen deze op het secretariaat in bewaring gegeven worden. Voor andere zaken, bv. een bril, is het aangewezen om zelf als ouder een verzekering te nemen. Immers, slechts indien een opzettelijke vernieling kan aangetoond worden, kan een andere partij tot schadeloosstelling gedwongen worden. Dit is in de praktijk echter verre van evident.

Voorwaarden deelname

Nee, we moeten ergens een leeftijdsgrens trekken. Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is, kan hij/zij aan de speelpleinwerking deelnemen.

Onze speelpleinwerking is deze zomer voor kinderen tot het geboortejaar 2008. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt.

Het jaar dat uw kind 15 wordt, is er de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan op het speelplein.

Omwille van broers en zussen, hebben we de bubbels niet gemaakt op basis van leeftijd: dat wil zeggen dat kinderen nu in dezelfde bubbel zitten van 4 tot 12 jaar. We voorzien binnen die bubbels uiteraard verschillende activiteiten, maar het wordt een hele uitdaging. Vanaf het geboortejaar 2007 zijn de maatregelen van de overheid strenger.

Van 13 tot en met 31 mei kunnen alleen kinderen van wie de domicilie in een subsidiërende gemeente is (Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver) ingeschreven worden. Vanaf 1 juni valt deze restrictie weg en mag ieder kind ingeschreven worden, ongeacht de gemeente waar hij / zij woont.

Inschrijven

In zeer beperkte mate. Omwille van de capaciteitsbeperking deze zomer kan u niet zelf wijzingen doorvoeren aan de deelnamedagen. Hiervoor neemt u sowieso contact op met het speelplein.

Een aantal beperkte zaken (bv. telefoonnummer) kan u wijzigen via de link die u in uw bevestigingsmail kan terugvinden.

Heeft u na uw inschrijving dit jaar geen bevestigingsmail ontvangen? Gelieve ons dan te contacteren op info@weyneshof.be

Dat wordt deze zomer moeilijk: we verwachten immers dat de maximale capaciteit van 210 kinderen per dag snel bereikt zal zijn.

Dat kan. Indien u dat doet zeven dagen vóór het begin van de deelname, is dat kosteloos (afgezien van de éénmalige administratieve kost van € 5 per kind). Het gaat dan uiteraard alleen om annulaties van een volledige week: afzonderlijke dagen annuleren kan niet. Indien u dat niet binnen deze tijd doet, is terugbetaling niet meer mogelijk, tenzij in geval van ziekte (met een voorgelegd dokterbewijs) of aantoonbare overmacht.

Ja, wanneer er een periode volzet is, heeft u de mogelijkheid om in te schrijven voor de wachtlijst. Wanneer er een plaats vrij komt zullen wij u contacteren via e-mail. Zolang u op de wachtlijst staat voor uw volledige inschrijvingsperiode, hoeft u de administratiekost van €5 nog niet te betalen.

Onze wachtlijsten worden aangesproken indien iemand zijn of haar deelname annuleert, en dit in volgorde van inschrijven. Indien iemand annuleert, bellen we de eerste op de wachtlijst op. Indien deze de plaats niet meer hoeft, bellen we de volgende en zo in chronologische volgorde tot we iemand hebben.

Betalen

U kan betalen via overschrijving of online met Bancontact. In uw bevestigingsmail vindt u een link naar onze website waar u uw betaalmethode kan kiezen. 

In uw bevestigingsmail vindt u een link naar onze website waar u uw betaalmethode kan kiezen. Als u kiest voor een overschrijving, krijgt u een e-mail met het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling die u dient op te geven bij uw betaling.

Om u te verzekeren dat uw kind terecht kan op het speelplein, vragen wij het openstaande bedrag te betalen binnen de 7 dagen na inschrijving. Betalingen via overschrijving die wij later ontvangen zullen automatisch worden teruggestort. 


Gelieve er rekening mee te houden dat afhankelijk van uw bank de verwerkingstijd van overschrijvingen tot 2 werkdagen in beslag kan nemen.

Neen. Om u te verzekeren dat uw kind terecht kan op het speelplein, vragen wij het openstaande bedrag te betalen binnen de 7 dagen na inschrijving. 

Inschrijvingen die niet of laattijdig betaald worden, zullen geannuleerd worden.

Ja, in dat geval kan u binnen de 7 dagen nadat u uw kind hebt ingeschreven contact opnemen met info@weyneshof.beOp vrijetijdscheques mag niet teruggegeven worden. Voor één speelpleindag heeft u twee vrijetijdscheques ter waarde van € 5 nodig.

De deelnameprijs is steeds € 50 per week per kind + een eenmalige administratieve kost van € 5.

Indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, kan uw kind deelnemen aan de speelpleinwerking met een UiTPAS met kansentarief. Het tarief is dan €2 per dag en de administratieve kost vervalt. Indien u niet in Mechelen woont, neem dan contact op met info@weyneshof.be.

In de periode maart-april van het jaar na de zomer in kwestie, ontvangt u een fiscaal attest via het e-mailadres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven. Indien u na deze periode niets ontvangen hebt,  is er wellicht iets misgelopen en kan u ons altijd contacteren via info@weyneshof.be. We bezorgen u dan alsnog een fiscaal attest. Uiteraard komt u alleen in aanmerking voor een attest, wanneer voor de volledige deelname aan het speelplein betaald is.

De meeste mutualiteiten geven een terugbetaling voor deelname aan jeugdactiviteiten, waaronder ook speelpleinwerking. Het bedrag verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. In de periode september-oktober na de zomer krijgt u een bewijs van deelname. Dit bewijs is erkend door de mutualiteiten en kan u gebruiken om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen. Uiteraard komt u alleen in aanmerking voor een attest, wanneer voor de volledige deelname aan het speelplein betaald is.

Busvervoer

Wij geloven van wel, en worden daarin ook gesteund door de adviezen van de Ambrassade. De kinderen en animatoren in één bus spelen op het speelplein ook in één bubbel. Binnen een bubbel is social distancing geen vereiste. Bovendien rijden wij met zogenaamde gelede bussen, waarop meer dan voldoende plaatsen zijn: niemand staat dicht op elkaar gedrongen. Meer nog: het busvervoer zorgt ervoor dat het contact tussen ouders onderling en ouders en speelpleinmedewerkers tot een minimum beperkt is!

Het was moeilijk om twee bussen een verschillende route te laten rijden, omdat we zelf de maximale controle over de bubbels willen behouden. We hebben getracht om zo goed als de hele Mechelse ring te doen, alsook de wijken Coloma en Nekkerspoel. Daarbij vallen onvermijdelijk haltes weg. Indien u die mogelijkheid heeft, kan u natuurlijk ook altijd inschrijven voor de eigen vervoer-bubbel.